Hva gjør du for å bedre  kulturen? 

Hvordan bedre kulturen?


  • 89 % av de ansatte er uengasjerte 
  • 39 % av de ansatte er daglig stresset på jobb

Hvordan påvirker dette organisasjonen?
Hva kan du oppnå ved å bedre kulturen?
Sykefravær - Engasjement - Vurderer å skifte jobb

Hva kan du forvente sammen med oss?

Xientia synliggjør hvordan en prosess kan se ut for dere basert på deres situasjon. Ingen er like derfor vil både tilnærming, tempo og utfordringer være unike for dere.
Derimot det som vil være likt for alle er kunnskapen  om situasjonen i dag. For å komme dit du vil må du vite hvor du er.

Post pandemi og endringer

  • Den interne bedriftskulturen i mange bedrifter har blitt utfordret.
  • Mange ledere synes det er vanskelig å finne en lederstil som håndterer den nye hverdagen.
  • Maktbalansen har endret seg mange steder (ikke bare hos deg) og det krever helt nye lederstiler mange steder.

Utfordring for dagens ledere

Ledere vil ha bedre informasjon om hvordan de kan få bedre utnyttelse av ansattes styrker. 
Verktøyene de har sett i dag er ikke tilpasset ledernes hverdag. 
Culture Exploit fra Xientia, vil hjelpe ledere med å løse problemer, før det er et problem. 

Moderne verktøy for lederen

Den har virkelige live-rapporter, og du kan gå inn på mange aspekter. Lederen kan se all informasjon om organisasjonen i én visning! 
Selvfølgelig vil du se resultater umiddelbart, så snart som minst fem personer har svart.
Culture Exploit trenger ikke en dag eller to på utarbeide statistikk til rapporten.

Gjennomføring

Fra oppsett til utsending og start av undersøkelsen i løpet av minutter. Vi tror at du vil bli positivt overrasket over investeringskostnaden. Å utvikle en organisasjonskultur bør ikke stoppes av dyre verktøy. 

Vi tror på mennesker

Forståelsen av at kultur er viktig har de siste årene blitt et stort satsingsområde for mange bedrifter. Forskning sier at ledere ønsker bedre informasjon om hvordan man kan utnytte de ansattes styrker. Verktøyene de har sett i dag er ikke tilpasset ledernes hverdag. Rask og enkel oversikt over hva som betyr noe for hvordan du skal styre organisasjonen i morgen. 
Basert på dette startet vi Xientia for å gi ledere bedre verktøy for å beskrive hvordan organisasjonen egentlig er. Analysene skal være enkle å tolke og gjennomføre for alle ansatte.
Xientia er et norskeiet selskap som leverer moderne skybaserte verktøy på mange språk.

Ved å ta kontakt kan vi vise hvordan du kan bedre kulturen som gir resultater!

Jari aho

Co-Founder and CEO, Force Agile Sweden

Artificial Intelligence, Correlation vs. causation, Cloud solutions, sense making etc. Technology and knowledge made us overcome so many obstacles and release incredible things.

I love Culture exploit since finally we can show the same kind of fascination and interest in our own people and our own organizations. Imagine where this will lead us….”

Dan and Chip heath

Authors of Power of Moments

Passion is individualistic. It can energize us but also isolate us, because my passion isn’t yours. By contrast, purpose is something we can share. It can knit groups together.

Hva venter du på? La oss støtte deg og dine ledere med å bedre kulturen!

>