Kultur spiser strategi til lunsj!

De fleste bedrifter sliter med å få verdifull informasjon om sine ansatte. Vårt unike system hjelper ledere med forståelsen for å utvikle sine ansatte til å bygge god bedriftskultur.

utfordringen

71av ledere ønsker bedre data om menneskene i organisasjonen for å ta bedre forretningsbeslutninger

91% av ledere vet ikke hva som gir resultater

92% av ledere har ikke brukbare data

Mangel på kunnskap gir følgende skremmende faktum

89%
Uengasjerte

89% er uengasjerte

Dette kan sammenlignes med om din bedrift hadde vært et skip med 100 roere.

 • 75 hadde ikke rodd
 • 14 rodde i feil retning
 • 11 rodde riktig 

Som kaptein ville det vært helt uakseptabelt,men det er faktisk tilfelle i de fleste organisasjoner innen 2022.

39%
Stresset

39% er daglig stresset på jobben

Hvorfor? Og hva kan det bety for bedriften at så mange blir stresset daglig?

 • Høyere sykefravær
 • Lavere effekt i arbeidsprestasjon
 • De ansatte slutter

Alt dette bidrar til store økte kostnader.

Hovedutfordringen er fraværet av kunnskap om mennesker og kultur som gjør at strategier mislykkes.

Ifølge Gallup har uengasjerte ansatte 37 % høyere fravær, 18 % lavere produktivitetog 15 % lavere lønnsomhet.

Ledere ønsker bedre informasjon om hvordan de kan utnytte ansattes styrker bedre.

 • Verktøyene de har sett i dag er ikke tilpasset ledernes hverdag.
 • Det er et raskere og større behov for endring i organisasjoner nå enn noen gang før.
 • Det er hundretusenvis av endringskonsulenter rundt om i verden, men endringsprosesser svikter fortsatt.

hva du kan forvente

Ville du la en lege operere deg
uten å bli undersøkt først?


Culture Exploit vil hjelpe ledere med å løse problemer før det er et problem. Den har live-rapporter, og du kan se nærmere på mange aspekter. Lederen kan se all informasjon om organisasjonen i én visning! Selvfølgelig vil du se score umiddelbart, så snart minst fem personer har svart. Culture Exploit trenger ikke en dag eller to for å lage statistikk for rapporten. Høre ansattes meninger er bare begynnelsen. Det som betyr mest er hvordan disse dataene analyseres og oversettes til et inteligent handlingssystem.

Vi tror du vil bli positivt overrasket over investeringskostnaden. 
Å utvikle en organisasjonskultur bør ikke stoppes av dyre verktøy.

Menneskene i den virkelige verden oppfører seg ikke som menneskene vi lager alle våre vanlige strategier for.


Forskning viser at det ikke er noen klar positiv sammenheng mellom medarbeidertilfredshet og produktivitet. Vi ønsker selvfølgelig at ansatte skal være engasjerte og det er greit, men forskning viser at tilfredshet alene ikke skaper resultater. "Lidenskap er individualistisk. Det kan gi oss energi, men også isolere oss fordi lidenskapen min ikke er din. Derimot er formålet noe vi kan dele. Det kan knytte grupper sammen." Dan & Chip Heath fra Power of Moment

I et miljø hvor vi støtter hverandre basert på tillit og åpenhet, skapes en kultur som preges av initiativ og ansvar. Da handler det ikke om ledere som hele tiden skal sørge for at ansatte er engasjerte, men om et sterkt forpliktende og gjensidig samspill. Derfor er det så viktig å måle «vi»-perspektivet i kultur i stedet for «jeg»-perspektivet som er vanlig i medarbeider- og engasjementsundersøkelser. Med en god kultur kommer riktig engasjement.For å endre kultur er du avhengig av mennesker med forventet oppførsel. Ved å kartlegge hvilke atferdstendenser som finnes, vil det være lettere å lage en strategi basert på de ansattes styrker og du vil lykkes.

Hvis du vil ha noe nytt, må du slutte å gjøre noe gammelt

En sterk kultur tilpasset strategi og ledelseskaper positive organisasjonsresultater.


Uten kartlegging vil de fleste prosjekter ikke oppnå ønsket resultat etter oppsatt tid. Å endre en kultur er vanskelig og tar tid. Derimot å lede en kultur som vi vet hvordan reagerer, vil gjøre det mulig å utnytte styrkene og være bevisst de svake sidene.

"Intelligens blir vanligvis sett på som evnen til å tenke og lære, men i en verden i rask endring er det et annet sett med kognitive ferdigheter som kan bety mer: evnen til å tenke nytt og avlære. I hverdagen er det for mange av oss som favoriserer komforten. av overbevisning over ubehaget ved tvil. Vi lytter til meninger som får oss til å føle oss bra, i stedet for ideer som får oss til å tenke hardt. Vi ser på uenighet som en trussel mot egoet vårt, snarere enn en mulighet til å lære. Intelligens er ingen kur, og det kan til og med være en forbannelse: det er bevis på at det å være flink til å tenke kan gjøre oss dårligere til å tenke nytt. Jo smartere vi er, jo blindere for våre egne begrensninger kan vi bli."

Adam Grant - Tenk om igjen

Lett å tilpasse, lett å bruke


Litt mindre prat og mye mer handling

Start en ny undersøkelse på mindre enn 10 minutter

 • Oppsett og integrering gjøres av oss (hvis du vil)
 • Hjelper ledere med å løse problemet, før det er et problem
 • Måler «vi» og ikke bare «jeg» som i engasjementsundersøkelser

Det skjer stadig raskere og mer forstyrrende endringer i omgivelsene som fører til endringer i strategi og justeringer i organisasjonen. Dette fører til økt grad av innovasjon, globalisering og digitalisering. Det kreves at folk jobber på tvers av funksjoner og land. Å bryte ned siloene er ikke lett, men nødvendig.
Culture EXPLOIT gir deg oversikten på hvordan den faktiske kulturen oppfattes blant alle ansatte. Dette gir lederne dine den innsikten de trenger for å forbedre teamene sine, støttet med ekte data. Du kan filtrere ned på avdelingsnivå, alder, kjønn, ansiennitet, distrikt, yrkesgruppe, remote, hybrid, heltid eller deltid, utdanningsnivå eller en kombinasjon av alt dette. Den oppdager om det er spenning mellom dagens situasjon og ønsket situasjon. Å korrelere disse dataene med andre faktorer vil gjøre det enkelt å finne ut hvilken kultur fungerer bra og hvor den ikke gjør det. Du kan gjennomføre Culture Exploit på 14 språk: engelsk, tysk, fransk, spansk, italiensk, portugisisk, arabisk, norsk, svensk, dansk, finsk, nederlandsk, rumensk og serbisk.

FNs 17 mål for bærekraftig utvikling


Culture EXPLOIT støtter FNs 17 bærekraftsmål. Gjennom våre produkter finner vi resultater som gir svars spesielt for:

 • #3 God helse og livskvalitet
 • #5 Likestilling mellom kjønnene
 • #8 Anstendig arbeid og økonomisk vekst
 • #9 Industri, innovasjon og infrastruktur
 • #10 Mindre ulikhet
 • # 13 Stoppe klimaendringene
Registrer deg for å motta produktoppdateringer og spesiell informasjon om kulturemner.

Tilbakemeldinger

Hva de sier

Vi ønsket å bli mer bevisst på kulturen i bedriften, slik at lederne kunne lede bedre. Resultatet ble tøft for noen av lederne, men vi ble positivt overrasket over mange av styrkene vi ikke hadde utnyttet.

Daniel

CEO B2B

En ny kurs er nødvendig fordi verden har endret seg og vårt menneskesyn har endret seg i forhold til hvordan det så ut i går.
Kunstig intelligens, korrelasjon vs. årsakssammenheng, skyløsninger, meningsskaping osv. Teknologi og kunnskap fikk oss til å overvinne så mange hindringer og frigjøre utrolige ting. Jeg elsker Culture exploit siden vi endelig kan vise den samme typen fascinasjon og interesse for våre egne folk og våre egne organisasjoner. Tenk hvor dette vil føre oss...."

Jari Aho

CEO og Cofounder Force Agile Sverige

Vi skulle slå sammen to selskaper og vi ønsket en oversikt over styrken og utfordringene til de to selskapene. Vi hadde flere aha-opplevelser som ville vært kritiske for oss om vi ikke hadde tatt det opp. Vi ble også overrasket over flere styrker vi ikke var klar over både i vår egen og i selskapet som ble kjøpt opp.

Jenny

CEO Finanssektor

Vi visste at vi hadde utfordringer i noen avdelinger, men vi klarte ikke å beskrive utfordringen spesifikt. Verktøyene vi brukte ga ikke klare svar. Med Culture Exploit fikk vi klare svar på hva utfordringen var. Dette gjorde at vi kunne iverksette tiltak som de ansatte satte pris på. Enkelheten til hele produktet gjorde at jeg kunne bruke det umiddelbart uten noen ekstra administrasjonsressurser. Det var også tydelig og forståelig når jeg skulle ta valgene om hva vi skulle måle.

Ann

HR leder

planer og priser- vi holder våre planer veldig enkle og forståelige.

Planer og Priser


Culture Exploit er tilgjengelig i tre priskategorier, basert på størrelsen på organisasjonen din.

Alle måler kulturen fra A - Å. 

Du kan også legge til en utvidelse der du kan måle ubegrenset om

atferd og lederegenskaper på individnivå.

Små organisasjoner

25 - 250 ansatte

€ 4/måned pr. ansatt årlig fakturert

 • alt inkludert
 • ingen ekstra kostnader
 • Chat og telefon support
Mellomstore organisasjoner

251 - 1 000 ansatte

€ 3/måned pr. ansatt årlig fakturert

 • alt inkludert
 • ingen skjulte avgifter
 • Support fra dedikert team
Store organisasjoner

1 001 - 2000 ansatte

€ 2/måned pr. ansatt årlig fakturert

 • alt inkludert
 • ingen oppstartsavgift
 • support med oppfølging

Mere enn 2 000 ansatte?
Kontakt oss for et tilpasset tilbud, og enda flere besparelser.

Funksjoner inkludert i alle pakker

 • Ubegrenset bruk pr. år
 • GDPR
 • Executive view - Stresstendenser - Kommentarer - Mangfold, likeverd, inkludering og tilhørighet (DEIB)
 • Full demografisk filtrering
 • Ubegrenset antall ansatte
 • Skår pr. dimensjon
 • Skår pr. spørsmål
 • Oppstart og innføring
 • Full fleksibilitet - Velg det som er viktig å måle for din organisasjon
 • Tilgang for alle ledere
 • Tilgang til ressurser
 • Tilpasning
 • Tilgang til treiningsmoduler 
 • Tooltips
 • Support pakker - Gull, Sølv eller Standard

FAQ

Er Culture Exploit plattform bare for større organisasjoner?

No! In fact, the platform is specifically thought and designed to meet all requirements, no matter the size of the company. Smaller companies benefit from the unique value pricing, from the ease of use and the abundance of standard templates available, while the bigger companies vastly benefit from the massive customisation capability and scalability. Nei! Faktisk er plattformen spesielt tenkt og designet for å møte alle krav, uansett størrelse på selskapet. Mindre selskaper drar nytte av den verdi baserte prisingen, fra brukervennligheten og alle standardmaler som er tilgjengelige, mens de større selskapene drar nytte av den enorme tilpasningsevnen og skalerbarheten.

Er Culture Exploit dyrt?

Vi tror ikke på å ta betalt for ting du ikke trenger eller ønsker. Hvis du sammenligner oss med andre, er vi rimeligere. Vi ønsker å bli sett på som den som gir deg mest valuta for pengene som er investert. Vi mener at det ikke skal være høy terskel for å utvikle en god kultur. "The go-to guy" for organisasjonskultur.

Hvor lang er avtaleperioden?

Ved årlig betaling er kontraktsperioden 12 måneder og kan kanselleres to måneder før den utløper. Ellers forlenges kontrakten med ytterligere 12 måneder.

Hvor lang tid tar det å sette opp min Culture Exploit konto?

Det tar i gjennomsnitt en uke fra signering av kontrakten til Culture Exploit er klar til bruk i din organisasjon. 

Når avtalen er signert, samler vi inn informasjon om de ansatte og hvordan organisasjonen er strukturert etter land og avdeling. Når organisasjonen er bygget, vil tilgang til systemet gis til ledere for deres nivå. Når dette er gjort, er systemet klart til bruk.

Er systemet anonymt?

Ja! 100 % anonymt. Vi synliggjør poengsummen til en dimensjon først etter at et visst antall svar har blitt gjennomført, og gir dermed ikke brukere mulighet til å gjette hvem som scoret dem. Folk vet "hva" som ble sagt, men ikke "hvem" som sa det. Dette lar alle teammedlemmer virkelig uttrykke hva de har på hjertet uten frykt for gjengjeldelse.

Hvordan vet systemet om jeg har fullført en spørreundersøkelse? Betyr det at jeg kan identifiseres?

Systemet har en oversikt over om du har fullført undersøkelsen eller ikke. Dette spores automatisk av systemet slik at det kan sende deg påminnelser om å ta undersøkelsen innen fristen. Sporing av svarene dine gjør det også mulig for systemet å tilpasse hver undersøkelse til deg. Alt dette gjøres automatisk, uten menneskelig innblanding, og svarene dine holdes konfidensielle hele veien. Det er ulike kontroller for datasynlighet på plass for å beskytte identiteten din og begrense hvem som kan se undersøkelsessvarene dine. Denne informasjonen er ikke synlig for noen i din bedrift. Om du har svart på undersøkelsen blir aldri avslørt for dine ledere. Vi tar konfidensialitet ekstremt alvorlig hos Culture Exploit.

Hva om jeg forlater siden uten å svare på alle spørsmålene, blir de lagret til jeg kommer tilbake?

Når du logger på systemet igjen, vil det alltid vite hvor du var, uansett om du logger på en annen enhet eller nettleser.

Hvor mye ekstra arbeid vil implementering av Culture Exploit bety for meg?

Enkelt sagt: Vi gjør 99 % av jobben og du gjør den siste 1 %. Vi jobber tett med deg for å sette opp systemet på en måte som kjører stort sett automatisk. Alt du trenger å gjøre er å gi oss medarbeiderdatabasen din, så tar vi oss av resten. Å administrere systemet er også ekstremt enkelt og intuitivt. Vi tilbyr online støtte, trinnvise veiledninger på skjermen og live hjelp når du trenger det.

Kan ansatte svare på undersøkelsene på telefonene sine?

Absolutt! Culture Exploit er fullstendig responsiv og designet for å brukes mens du er på farten. Bare ikke bruk den mens du kjører.

Er Culture Exploit kun på engelsk?

Nei. Culture Exploit er i dag på 14 forskjellige språk og utvides stadig.

Alle våre spørsmål, innstillinger og rapporter er på alle språk. Videoer, PDF-er og kundeservice er på engelsk og nordiske språk i dag. Culture Exploit støtter følgende språk: engelsk, tysk, norsk, svensk, finsk, dansk, nederlandsk, fransk, spansk, portugisisk, italiensk, arabisk, rumensk og serbisk.

Er Culture Exploit enkelt å bruke?

Ja! Med Culture Exploit er det ingen informasjonsoverbelastning. Du trenger ikke å ansette en person bare for å lære hvordan det fungerer, og lære andre hvordan de skal bruke det.

Er Culture Exploit for alle typer virksomheter?

Nei. Det er det virkelig ikke. Culture Exploit er ikke en tryllestav som vil fylle virksomheten din med regnbuer og enhjørninger. Det vil fungere best for organisasjoner som allerede eller har bestemt seg for å arbeide bevisst for å forbedre sin organisasjonskultur. Vi hjelper deg med å måle og velge de riktige fokusområdene som vil gi din organisasjon de beste mulighetene for forbedring, men du må være villig til å ta grep med de resultatene vi avdekker.

Hvordan er Culture Exploit bedre enn andre arbeidsplass klimaprogramvarer?


I motsetning til «jeg»-synspunktet analysert i engasjementsundersøkelser – søker Culture EXPLOIT å forstå «vi».

I følge Berkeley-professor Morten Hansen, som gjennom sin forskning fant ut hvor mye større innvirkningen formål i forhold til lidenskap hadde på jobbprestasjonen. Forskning sier at ledere ønsker bedre informasjon om hvordan man bedre kan utnytte de ansattes styrker. Verktøyene vi har sett i dag er ikke tilpasset ledernes hverdag. Rask og enkel oversikt over hva som betyr noe for hvordan du skal styre organisasjonen i morgen.
Basert på dette startet vi Xientia for å gi ledere bedre verktøy for å beskrive hvordan organisasjonen egentlig er. Analysene skal være enkle å tolke og gjennomføre for alle ansatte. Rapportene skal være enkle å forstå for lederen, og ikke behov for lange kurs og sertifiseringer. Det var mange løsninger der ute, men produktene var stort sett basert på magefølelsen til konsulenter, eller store dyre analyser som var forbeholdt de største organisasjonene. Noe var sikkert riktig, men de fleste hadde ingen realitet.Vi tror på ledere som tror på sine ansatte. Basert på vår erfaring utviklet vi en helt ny analyse helt digitalisert for å mer effektivt analysere menneskene i organisasjonen. Det betyr at ledere på alle nivåer har lett tilgang til de de leder og ønsker å se styrker og utfordringer som finnes. Sanntidsdata – noe som rett og slett er fantastisk -  100 % anonyme undersøkelser, noe som gjør det trygt.  Morsomt å bruke, som er det motsatte av kjedelig.

WHvorfor er tilpasning et verdifullt alternativ for vår organisasjon?

Av mange grunner! For det første trenger du ikke lenger å vurdere folk i timevis og bla gjennom data du i utgangspunktet ikke trenger. Ved å bruke Culture Exploit-plattformens tilpasningsmuligheter kan du lage undersøkelser som tilfredsstiller dine spesifikke behov. Med tradisjonelle leverandører må du måle det de mener du bør måle. En annen, og kanskje enda viktigere implikasjon er at du også må sette dine ansatte gjennom unødvendig tid som vi vet blir et økende problem. Videre må du finne informasjonen du trenger i rapporter fylt med informasjon som egentlig ikke er relevant.

Er det vanskelig å bygge min egen måling?

Nei, det er sannsynligvis mye enklere enn du tror. Du trenger bare å velge mellom 36 forskjellige antall dimensjoner og spenningstendenser. Det er bokstavelig talt et spørsmål om noen få minutter før du er klar til å bruke din standard tilpassede vurdering.

Hva trenger jeg for å bruke Culture Exploit-plattformen?

Alt du trenger er tilgang til Internett og en nettleser. Culture Exploit-plattformen er en global SaaS, skybasert løsning. Dette betyr også at plattformen virkelig er skalerbar.

Hvor utvikles Culture Exploit?

Vi har utviklingsknutepunkter i Europa. I tillegg til å tiltrekke seg de beste utviklerne som er tilgjengelige, tilbyr utviklingshubene våre også en pålitelig og global plattformstøtte. Hovedkontor og produktutvikling er i Norge.

Er Culture Exploit en sikker plattform?

Absolutt! Plattformen er en dynamisk applikasjon. Vår sikkerhet er førsteklasses, både for IT og selvfølgelig for hver enkelt ansatt. Omfattende SSO-applikasjonskatalog - Provisioning - Sikkerhetspolicyer, overholdelse (GDPR, CCPA, HIPAA) Plattformen er "hosted" i Belgia, som følger de mest rigide databeskyttelseslover og -forskrifter i verden. Culture Exploit-plattformen er i samsvar med EUs lover og forskrifter.  Det blir egentlig ikke bedre enn det!

Blog poster

Registrer deg for å få en gratis konsultasjon om kultur i din organisasjon!

kontakt informasjon

Office in Oslo Culture Exploit

Xientia HQ, Oslo

Xientia office, Sweden

Development Belgrade

Software Development - Belgrade, Serbia

her finner du oss:


Gaustadalléen 21
Oslo
0349
Norway

E-post:  henning@cultureexploit.com

Telefon: +47 909 56 554

>