Hvordan bruke det

Før du starter

Ikke alle dine ansatte ror i samme retning!

Hva betyr dette egentlig for din organisasjonskultur, og hvordan kan du løse det?

Du har bestemt deg for å utforske sterke sider og utvikle blindsonene dine. "Hvis du ikke kan måle det, kan du ikke forbedre det," sier Peter Drucker. Mål én gang er en happening. Culture Exploit er en kontinuerlig forbedring.


Før du starter å måle kulturen

 • Det er viktig å gjøre det godt kjent for organisasjonen hvorfor og hva det tiltenkte formål er.
 • Det er viktig for deg som leder å virkelig ønske å forbedre kulturen i organisasjonen, selv om du kanskje får noen aha-opplevelser underveis. Hvis du ikke er klar for endring, ikke gjør dette.


når du har startet

MOVE

Måle kulturen

kunnskap om menneskene

Du må vite hvor du er for å kunne endre deg.
Hva er grunnen til at det er lavt engasjement, høyt stressnivå og mange som vurderer å bytte jobb? for å vite hva som egentlig skjer blant de ansatte må vi slutte å anta, men faktisk ha kunnskap om folkene dine. Med Culture Exploit kan du bygge en kulturell reise dine ansatte elsker og måle det som betyr noe for ansatte, ledelse og eiere.

Baseline - Viser score på 36 kulturelle dimensjoner fordelt på 9 grupper med full filtrering for: avdeling, alder, ansiennitet, kjønn og organisasjonsnivå. For å finne ut alle styrker og utfordringer er det viktig å starte bredt slik at du ikke går glipp av noen blindsoner.

I bare ett bilde har du full oversikt over hele organisasjonen med deres styrker og utfordringer.

Med denne innsikten vil du tydelig se mulighetene for raske endringer som gir resultater både for organisasjonen og de ansatte.

Stresstendenser – Er det noe som bekymrer de ansatte? Vi ser på 16 ting som gjør ansatte glade eller ulykkelige, psykisk trygghet og det som betyr noe i hverdagen.

Hvis du går i blinde vil du gå glipp av målet

Observere resultatene

mennesklig oppmerksomhet

Hvordan visuelt se det ukjente kjente. For å endre kultur er du avhengig av mennesker med forventet atferd. Ved å kartlegge hvilke atferdstendenser som finnes, vil det være lettere å lage en strategi basert på de ansattes styrker. Sett planer for aktiviteter som fremhever behovet for endring og utvikling, og du vil lykkes.

Fokusområder -Ved å velge hva som er viktig på avdelingsnivå vil det gjøre det lettere for nærmeste leder å fokusere på det som er viktig. Utfør utvikling så tett som mulig ute i linjen. Sammenlign resultatene fra målingen med andre KPIer du bruker i dag på blant annet sykefravær, prestasjoner og hvor mange og hvorfor ansatte forlater organisasjonen.

Alt dette bidrar til store økte kostnader. Kanskje du finner svarene i målingene?

Vurder styrker og muligheter

menneskers kraft

Ved å tilpasse utviklingsbehov for hver avdeling basert på styrker og behov, fokuserer vi på fremtidig suksess ved utvikling av individer, team og organisasjoner. Medarbeidere med topp ytelse skaper ekstraordinære resultater som gir et solid grunnlag for forretningsvekst.

Teamspesifikke pulsundersøkelser - Når første måling er gjennomført, må det tas stilling til hva som er de viktigste fokusområdene for hver avdeling. Når det er bestemt, skal det lages et utviklingsløp basert på de valgte satsingsområdene. På bakgrunn av dette foretas avdelingsspesifikke pulsmålinger for å avdekke månedlig effekt av utviklingsforløpet. Raske og agile endringer kan da gjøres der ønsket effekt ikke oppnås.

Elevere mulighetene

Menneskene i morgen

Trene og utvikle - Treningsgrupper, coaching 1 til 1, og 1 til mange, workshops, verktøytips for ledere er ulike former for utvikling for ledere og ansatte. 

For å sjekke hvilket endringspotensial som er, er det nå også mulig å måle hvilke ferdigheter lederen har som er viktige for satsingsområdene. Atferden til de ansatte som påvirker fokusområdene kan også indikere mulighetene for endring.

Vårt formål er å levere bedre og raskere informasjon om organisasjonen på en smartere måte, slik at mennesker og organisasjonen får det bedre. Vi hjelper deg med å utvikle ditt drømmeteam

La dine ledere få muligheten til å bygge kulturen i organisasjonen sterkere


"Hvis du ikke kan måle det,
kan du ikke forbedre det"

En klar oversikt er nødvendig som gjør det mulig for ledere å forstå sin organisasjonskultur. Dette er viktig når de skal tilpasse organisasjonen til strategien fremover.

Ved å få oversikt over hvor du er, blir det lettere å komme dit du vil. Ved å gi lederne denne oversikten og opplæring for å vise hvilke muligheter de har, vil de kunne skape en utviklingsprosess som vil gi de riktige resultatene. Ledernes verktøy i denne prosessen vil være:

 • Kulturmåling, for å vite hvor du er
 • Trening hvor vi fokuserer på å inkludere lederne
 • Hvilke ferdigheter har lederne som påvirker kulturen
 • Hvilken atferd har de ansatte som påvirker kulturen

I løpet av 90 dager vil du se store positive endringer blant dine ansatte når det gjelder deres opplevelse av kulturen i organisasjonen. Implementer vår velprøvde metode med målinger, trening og coaching i et system som gir resultater.

En sterk kultur tilpasset strategi og ledelse gir positive organisatoriske resultater

Gjør det selv, eller få hjelp fra vårt flotte team

Kulturmåling

Ledermålinger

Atferdsmålinger

Rådgivning og opplæring

En komplett prosess kan se slik ut for 90 dager

 • Forberedelser
  • Meeting with the project group at client.
 • Oppstart
  • Presentation of plan and process in staff meetings.
 • Hovedmåling 1
  • Dispatch of cultural survey.
 • Lederferdigheter
  • Dispatch of leadership surveys.
 • Workshop
  • Presentation of findings for the project group. Decide on focus areas.
 • Fokusområder
  • Presentation of results and development plans for line managers.
 • Utvikling 1
  • Part 1 of training. How to develop culture and work with findings in survey.
 • Atferd
  • Dispatch of behavior survey to the employees.
 • Pulsmåling 1
  • Department wise surveys of the focus areas, to see the effect of development.
 • Utvikling 2
  • Part 2 of training.
 • Pulsmåling 2
  • Department wise surveys of the focus areas, to see the effect of development.
 • Coaching
  • Part 3 of training consists of coaching 1:1.
 • Hovedmåling 2
  • New baseline cultural survey, to see the effect of the effect of development.
 • Videre planer
  • What results have there been so far and our further recommendation.

hva du kan se

Hva du kan se i Culture Exploit?


 • Hele organisasjonen samlet
 • Organisasjonen delt opp i: 
  • Sted (Land og by)
  • Avdelinger
  • Kjønn
  • Alder
  • Seniority 
  • Nivå i organisasjonen
  • Fjernjobbe, hybrid eller kun kontoret
  • Fulltid eller deltids ansatt (prosent)
  • Utdannelsesnivå

Ubegrenset antall kombinasjoner av disse. For at de ansatte skal være trygge på sin anonymitet, vil ingen resultater vises dersom den valgte gruppen har mindre enn fem ansatte.

I bare ett bilde har du full oversikt over hele organisasjonen med deres styrker og utfordringer


Med denne innsikten vil du tydelig se mulighetene for raske endringersom
gir resultater både for organisasjonen og de ansatte. 

Når du måler kan du lede!

Analyser i sanntid uten admin

Vår plattform er enkel å tilpasse, enkel å bruke og lett å forstå. Data analyseres automatisk og reduserer behovet for admin for ledere. Dynamiske dashbord gjør det enkelt å dele resultater og starte utviklingen av kulturen.

 • Vår sikkerhet er førsteklasses, både for IT og selvfølgelig for hver enkelt ansatt
 • Omfattende SSO-applikasjonskatalog
 • Provisioning
 • Sikkerhetspolicyer, compliance (GDPR, CCPA, HIPAA)

Tekst gir deg mer spesifikt tillegg  


Kombinasjonen av tall og tekst gir en dypere forståelse av situasjonen i bedriften. Det vil bli tydeligere hva som skal være et satsingsområde. 

Når du måler kan du lede!


Registrer deg for å motta produktoppdateringer og spesiell informasjon om kulturemner.

hva vi måler

Hva vi måler

Culture Exploit består av 36 dimensjoner som påvirker kultur. Temaer inkluderer: entreprenørskap, resultater, agile prosesser, miljø, mangfold, kommunikasjon, team, trakassering, visjon, formål, verdier og strategi, og hvordan dette oppleves i hele organisasjonen. Den er basert på tankene og ideene til tidligere MIT Sloan School of Management-professor Edgar Schein, og inkluderer ideer fra Carole Dweck (Growth Mindset), Angela Duckworth (Grit), Pat Lencioni (5 Behaviors), Wharton-professor og forfatter Adam Grant og UC Berkeley professor Morten Hansen. 

Når du måler kan du lede!

Personlige rammebetingelser (stresstendenser)
Vi måler også 16 personlige rammebetingelser fordelt på: Hvordan det er i dag og hvordan det skal være. Ansatte velger selv hvilke av disse 16 som er viktigst for dem i sitt arbeid.

Målinger

Undersøkelsen kan gjennomføres både på PC/Mac eller smarttelefoner. De ansatte slipper å gjennomføre målingen fortløpende. Når de starter på nytt, vil de alltid starte der de slapp sist. Vi måler med en 7 graders Likert-skala. Likert-skala er en psykometrisk skala ofte involvert i forskning som brukes i spørreskjemaer. Det er den mest brukte tilnærmingen til å skalere svar i undersøkelser, slik at begrepet gir en mest mulig nøyaktig distribusjon. Culture Exploit er en SaaS-løsning (abonnement). Dette betyr at produktet er skybasert og ikke trenger installasjon på hver enkelt PC/Mac.

Rapportering


36 kulturelle dimensjoner fordelt på 9 grupper med full filtrering for: avdeling, alder, ansiennitet, kjønn og organisasjonsnivå. For å definere alle styrker og utfordringer er det viktig å starte bredt slik at vi ikke går glipp av noen blindsoner. I «Heatmap»-rapporten får ledere full oversikt på én side over hele organisasjonen med sine styrker og utfordringer. Med denne innsikten vil de tydelig se hvilke muligheter for endringer som gir resultater for både organisasjonen og de ansatte. Inkludert i hovedundersøkelsen er også en fullstendig "Mangfold, likestilling, inkludering og tilhørighet" (DEIB) som fremhever det demografiske mangfoldet i organisasjonen som en helhet og avdelingsvis, og svar på spørsmål knyttet til dette.

How culture are visible in Culture Exploit

Heatmap


>