När kultur och strategi äter
frukost tilsammans!

De flesta företag kämpar för att få värdefull information
om sina anställda.
Vårt unika system hjälper ledare att få rätt förståelse för att utveckla sina anställda för att bygga en fantastisk företagskultur.

utmaningen

71% av ledare vill ha bättre data om människorna i organisationen för att kunna fatta bättre affärsbeslut

91% av ledare vet inte vad som ger resultat

92% av ledare har inte användbar data

Brist på kunskap ger följande skrämmande faktum

89%
Oengagerat

89% är oengagerat

Detta kan jämföras med om ditt företag hade varit ett fartyg med 100 roddare. 

 • 75 rodde inte alls
 • 14 rodde åt fel håll
 • 11 rodde rätt 

Som kapten hade det varit helt oacceptabelt, men det är faktiskt fallet i de flesta organisationer år 2022.

39%
Stressade

39% är stressade dagligen på jobbet

Varför? Och vad kan det betyda för företaget att så många är stressade dagligen?

 • Högre sjukfrånvaro
 • Lägre effekt
 • Människor lämnar sitt jobb

Allt detta bidrar till stora ökade kostnader.

Den största utmaningen är frånvaron av kunskap om människor och kultur som orsaker till att strategier misslyckas.

Enligt Gallup har oengagerade anställda 37 % högre frånvaro, 18 % lägre produktivitet och 15 % lägre lönsamhet.
Ledare vill ha information om hur de bättre kan utnyttja medarbetarnas styrkor.

 • De traditionella verktygen som finns, är inte anpassade till att tillfredsställa dagens behov hos ledare?
 • Det finns ett snabbare och större behov av förändring i organisationer nu än någonsin tidigare.
 • Det finns hundratusentals förändringskonsulter runt om i världen, men förändringsprocesser misslyckas fortfarande.

Vad du kan förvänta

Skulle du låta en

läkare operera dig utan att göra en undersökning först?


Culture Exploit hjälper ledare att lösa problem innan det blir ett problem.Den har riktiga liverapporter och du kan gå igenom många aspekter.
Ledaren kan se all information om organisationen i en vy!
Naturligtvis kommer du att se resultat direkt, så snart minst fem personer har svarat.
Culture Exploit behöver inte en dag eller två för att sammanställa statistik för rapporten.
Att använda alla anställdas data är bara början. Det som är viktigast är hur dessa data analyseras och översätts till ett intelligent handlingssystem.


Vi tror att du kommer att bli positivt överraskad av investeringskostnaden.

Att utveckla en organisationskultur ska inte stoppas av dyra verktyg.

Människorna i den verkliga världen

beter sig inte som de människor vi gör alla våra vanliga strategier för.


Forskning visar att det inte finns något tydligt positivt samband mellan medarbetarnas tillfredsställelse och produktivitet. Självklart vill vi att medarbetarna ska vara engagerade och det är bra, men forskning visar att enbart tillfredsställelse inte skapar resultat. "Passion är individualistiskt. Det kan ge oss energi men också isolera oss eftersom min passion inte är din. Däremot är syfte något vi kan dela. Det kan knyta samman grupper." Dan & Chip Heath fra Power of Moment

I en miljö där vi stöttar varandra utifrån tillit och öppenhet skapas en kultur som präglas av initiativ och ansvar. Då handlar det inte om chefer som hela tiden ska se till att medarbetarna är engagerade, utan om ett starkt bindande och ömsesidigt samspel. Därför är det så viktigt att mäta "Vi"-perspektivet i kulturen istället för det "jag"-perspektiv som är vanligt i medarbetar- och engagemangsundersökningar. Med en bra kultur kommer rätt engagemang.
För att förändra kultur är man beroende av människor med det förväntade beteendet. Genom att kartlägga vilka beteendetendenser som finns blir det lättare att skapa en strategi utifrån medarbetarnas styrkor.

Om du vill ha något nytt måste du
sluta göra något gammalt

En stark kultur i linje med strategi och ledarskap
driver positiva organisatoriska resultat.


Utan kartläggning kommer de flesta projekt inte att uppnå önskat resultat efter den schemalagda tiden. Att förändra en kultur är svårt och tar tid. Att leda en kultur som vi vet hur den reagerar kommer att göra det möjligt att utnyttja styrkorna och vara medveten om de svagare sidorna.


"Intelligens ses vanligtvis som förmågan att tänka och lära, men i en snabbt föränderlig värld finns det en annan uppsättning kognitiva färdigheter som kan ha större betydelse: förmågan att tänka om och avlära. I våra dagliga liv är det alltför många av oss som föredrar komforten av övertygelse över obehaget av tvivel. Vi lyssnar på åsikter som får oss att må bra, istället för idéer som får oss att tänka hårt. Vi ser oenighet som ett hot mot våra egon snarare än en möjlighet att lära sig. Intelligens är inget botemedel, och det kan till och med vara en förbannelse: det finns bevis på att att vara bra på att tänka kan göra oss sämre på att tänka om. Ju ljusare vi är, desto blindare för våra egna begränsningar kan vi bli."  - Adam Grant - Think Again

Lätt att anpassa, lätt att använda


Lite mindre prat och mycket mer action

Starta en ny undersökning på mindre än 10 minuter

 • Uppsättning och integration görs av oss (om du vill)
 • Hjälp ledare att lösa problem innan det blir ett problem
 • Mät "vi" och inte bara "jag" som i engagemangsundersökningar

Det sker ständigt snabbare och mer störande förändringar i omgivningen som leder till förändringar i strategin och anpassningar i organisationen. Detta leder till ökad innovationsgrad, globalisering och digitalisering, det krävs att människor arbetar över funktioner och länder. Att bryta ner silorna är inte lätt, men nödvändigt.


Culture EXPLOIT ger dig synen på hur den faktiska kulturen uppfattas bland alla anställda. Detta ger dina chefer de insikter de behöver för att förbättra sina team, backat upp med riktig data. Du kan borra ner på avdelningsnivå, ålder, kön, tjänsteår, distrikt, yrkesgrupp, distans, hybrid, heltid eller deltid, utbildningsnivå eller en kombination av allt detta. Den upptäcker om det finns spänningar mellan den aktuella situationen och den önskade situationen.

Att korrelera dessa data med andra faktorer kommer att göra det lätt att ta reda på var kulturen fungerar bra och var den inte gör det. Du kan genomföra Culture Exploit på 14 språk.

Engelska, tyska, franska, spanska, italienska, portugisiska, arabiska, norska, svenska, danska, finska, holländska, rumänska och serbiska.

FN:s 17 mål för hållbar utveckling


Culture EXPLOIT stödjer FN:s 17 hållbara utvecklingsmål. Genom mätningar i våra produkter och människor arbetar vi speciellt för

 • #3 God hälsa och välbefinnande
 • #5 Jämnställdhet
 • #8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tilväxt
 • #9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
 • #10 Minskad ojämlikhet
 • # 13 Bekämpa klimatforändringarna
Registrera dig för att få produktuppdateringar och information om kulturämnen

referenser

Vad de säger

Vi ville bli mer medvetna om kulturen i företaget, så att ledarna kunde leda bättre. Resultatet kan bli tufft för några av ledarna men vi blev positivt överraskade av många av de styrkor vi inte hade utnyttjat.

Daniel

CEO B2B

Det behövs en ny kurs eftersom världen har förändrats och vår människosyn har förändrats jämfört med hur den såg ut igår.
Artificiell intelligens, korrelation vs. orsakssamband, molnlösningar, sense making etc. Teknik och kunskap fick oss att övervinna så många hinder och utveckla otroliga saker. Jag älskar Culture exploit eftersom vi äntligen kan visa samma typ av fascination och intresse för vårt eget folk och våra egna organisationer. Föreställ dig vart detta kommer att leda oss..."

Jari Aho

CEO and Cofounder Force Agile Sweden

Vi skulle slå samman två företag och vi ville ha en överblick över de två företagens styrkor och utmaningar. Vi hade flera aha-upplevelser som skulle ha varit avgörande för oss om vi inte tagit upp det. Vi blev också överraskade av flera styrkor vi inte var medvetna om både i vår egen och i det förvärvade företaget.

Jenny

CEO Financial sector

Vi visste att vi hade utmaningar på vissa avdelningar, men vi kunde inte beskriva utmaningen specifikt. Verktygen vi använde gav inga tydliga svar. Med Culture Exploit fick vi tydliga svar om vad utmaningen var. Detta gjorde att vi kunde vidta åtgärder som medarbetarna uppskattade. Enkelheten i hela produkten gjorde att jag kunde använda den direkt utan några ytterligare adminresurser. Det var också tydligt och förståeligt när jag skulle göra valen om vad vi skulle mäta.

Ann

HR Manager

planer &priser- Vi håller våra planer mycket lätta att förstå.

Planer & Priser


Culture Exploit finns i tre priskategorier, baserat på storleken på din organisation.
Alla mäter kulturen från A - Ö.

Du kan också lägga till en tillägg där du kan mäta obegränsade undersökningar om

beteende och ledarskap på individnivå.

Small Business

25 - 250 anställda

€ 4/månad per anställd

 • allt inklusive per anställd
 • inga extra avgifter
 • Chatt och telefonsupport
Medium sized Business

251 - 1 000 anställda

€ 3/månad per anställd

 • allt inklusive per anställd
 • inga extra avgifter
 • Stöd från ett dedikerat team
Enterprise

1 001 - 2000 anställda

€ 2/månad per anställd

 • allt inklusive per anställd
 • inga extra avgifter
 • stöd med uppföljningsplaner

Mer än 2 000 anställda?
Kontakta oss för en skräddarsydd offert och ännu fler besparingar.

Funktioner som ingår i alla paket

 • Obegränsad användning per år
 • GDPR
 • Online rapporter - Executive view - Stresstendenser - Kommentarer - Mångfald, Jämställdhet och Inkludering
 • Fullständig demografisk undersökning
 • Obegränsat antal anställda
 • Poäng per dimension
 • Poäng per påstående
 • Onboarding
 • Full flexibilitet – Välj och välj vad som är viktigt att mäta för din organisation
 • Tillgång för alla ledare
 • Tillgång till resurser
 • Anpassning
 • Tillgång till utbildningsmoduler
 • Tooltips
 • Supportpaket - guld, silver eller standard

FAQ

Is the Culture Exploit platform only for larger companies?

No! In fact, the platform is specifically thought and designed to meet all requirements, no matter the size of the company. Smaller companies benefit from the unique value pricing, from the ease of use and the abundance of standard templates available, while the bigger companies vastly benefit from the massive customisation capability and scalability.

Are Culture Exploit expensive?

We don’t believe in charging for things you don’t need or want. If you compare us with others, we are more affordable. We want to be seen as the one that gives you the most value for the money invested. We believe that there should not be a high threshold for developing a good culture. The go-to guy for company culture.

How long is the contract period?

When paying on a yearly basis, the contract period is 12 months and can be canceled two months before it expires. Otherwise, the contract will be extended another 12 months.

How long does it take to set-up my Culture Exploit account?

It takes on average one week from the signing of the contract until Culture Exploit  is ready for use in your company.

Once the agreement has been signed, we collect information about the employees and how the organization is structured by country and by department. When the organization is built, access to the system will be given to the managers for their levelOnce this is done, the system is ready for use.

Is the system anonymous?

Yes! 100% anonymous. We only reveal the scores of a dimension after a certain number of answers have been accumulated, thus not allowing for users to guess who scored them. People know “what” was said but not “who” said it. This allows all team members to really express what is on their mind without fear of any retribution.

How does the system know if I have completed a survey? Does that mean I can be identified?

The system has a record of whether you have completed the survey or not. This is automatically tracked by the system so that it can send you reminders to take the survey before the deadline. Tracking your responses also enables the system to customize each survey to you. All of this is done automatically, without human intervention, and your responses are kept confidential throughout. There are various data visibility controls in place to protect your identity and restrict who can see your survey responses. This information is not visible to anyone in your company. Whether you have responded to the survey is never revealed to your managers. We take confidentiality extremely seriously at Culture Exploit.

What if I leave the page without answering all the questions, will they be saved for when I come back?

If you login to the system again. The system will always know where you left, no matter if you login on another device or browser.

How much extra work will implementing Culture Exploit mean for me?

In simple terms: We do 99% of the work and you do the other 1%. We work closely with you to set up the system in a way that runs pretty much automatically. All you have to do is upload your employee database and we take care of the rest. Managing the system is also extremely easy and intuitive. We offer online support, on-screen step-by-step tutorials and live help any time you need it.

Can team members answer the employee surveys on their phones?

Absolutely! Culture Exploit is fully responsive and designed to be used on the go. Just don’t use it while driving.

Is Culture Exploit only in English?

No. Culture Exploit is today in 14 different languages and expanding. All our questions, settings and reports are in all languages. Videos, PDF’s and customer service are in English and nordic languages today.

Culture Exploit support the following languages: English, German, Norwegian, Swedish, Finnish, Danish, Dutch, French, Spanish, Portugeese, Italian, Arabic, Romanian and Serbian.

Is Culture Exploit easy to use?

Yes! With Culture Exploit, there is no information overload. You won’t need to hire a full time person just to learn how it works, and teach others how to use it.

Is Culture Exploit for every kind of business?

No. Really it’s not. Culture Exploit is not a magic wand that will fill your business with rainbows and unicorns. It will work best for organizations that already or have decided to work consciously to improve their organizational culture. We help you measure and select the right focus areas that will give your organization the best opportunities for improvement, but you have to be willing to take action with the results that we uncover.

How is Culture Exploit better than other workplace climate software?

Contrary to the ‘I’ point of view analyzed in engagement surveys – Culture EXPLOIT seek to understand the ‘We’.
According to Berkeley Professor Morten Hansen, who found out through his research how much greater the impact of purpose in relation to passion had on job performance.

Research says that managers want better information on how to better utilize the strengths of employees. The tools we have seen today are not adapted to the everyday lives of managers. Quick and easy overview of what matters for how to manage the organization tomorrow.
Based on this, we started Xientia to give leaders better tools to describe how the organization really is. The analyzes should be easy to interpret and implement for all employees. The reports must be easy for the leader to understand, and no need for long courses and certifications.
There was a lot of solutions out there, but the products were mostly based on the gut feeling of consultants, or large expensive analyzes that were reserved for the largest organizations. Something was certainly right, but most had no reality.

We believe in leaders who believe in their employees
Based on our experience we developed a completely new analysis fully digitized to more efficient analyze the people in the organization. This means that leaders at all levels have easy access to those they lead and want to see the strengths and challenges that exist.
Real-time data – which is just plain awesome. 100% anonymous surveys – which makes it safe. Fun to use – which is the opposite of boring.

Why is customization a valuable option for our organization?

For many reasons! First of all, you no longer have to assess people for hours and browse through data you basically don’t need. By using the Culture Exploit platform’s customisation options you can create surveys meeting your specific needs. With traditional vendors you have to measure what they established you should measure. Another, and perhaps even more important implication is that you also have to put your employees through unnecessary time which we know is becoming an increasing problem. Furthermore, you have to locate the information you need in reports filled with information which aren’t really relevant.

Is it difficult to build my own survey?

No, it’s probably much simpler than you imagine. You just need to choose and pick from 36 different number of dimensions and Stress tendencies. It’s literally a matter of a few minutes before you are ready to use your standard customised assessment.

What do I need in order to use the Culture Exploit platform?

All you need is access to the Internet and a browser. The Culture Exploit platform is a global SaaS, Cloud-based solution. This also means that the platform is truly scalable.

Where is Culture Exploit developed?

We have development hubs in Europe. Besides attracting the best developers available, our development hubs also provide a reliable and global platform support. HQ and product development are in Norway.

Is Culture Exploit a safe platform?

Absolutely! The platform is a dynamic application.
Our security is first class, both for IT and of course for each employee.
 Extensive SSO application catalogue - Provisioning - Security policies, compliance (GDPR, CCPA, HIPAA)
The platform is hosted in Belgium, but can be  which probably has the most rigid data protection laws and regulations in the world. The GR8PI platform conforms to EU laws and regulations, and on top of that, we hold the prestigious and EU approved EuroCloud Star Audit certification. It doesn’t really get any better than that!

Blog posts

Sign up to get a free consultation about culture in your organization!

Contact Information

Office in Oslo Culture Exploit

Xientia HQ, Oslo

Xientia office, Sweden

Development Belgrade

Software Development - Belgrade, Serbia

Find us here:


Gaustadalléen 21
Oslo
0349
Norway

Email:  henning@cultureexploit.com

Phone: +47 909 56 554

>